Actie toespraken

14 juli 2022 toespraak bij overhandiging 1167 petitie handtekeningen tegen de sloop

Geachte mevrouw Verheul,

Vandaag sta ik hier voor u als burgemeester van Tuindorp Keverdijk en als zodanig zal ik u toespreken.

 We zijn hier gekomen met velen om u te laten zien dat we met velen tegen uw plannen zijn.

 • Het is vandaag 14 juli, Le Quatorze Juillet in Frankrijk.Tijdens dit grote volksfeest vieren de Fransen de bestorming van de Bastille, dat het begin inluidde van de Franse Revolutie. Wij bestormen vandaag het hart van de WoningStichting Naarden met de handtekeningen van een petitie tegen de sloop van de Huibert van Eijkenstraat.   Herrie
 • Onze huizen zijn gebouwd in 1921. Toen bouwden ze nog sociale woningen die het eeuwen uithouden en waarin mensen heel oud kunnen worden. Vorig jaar in 2021 vierden we ons eeuwfeest met de hoop in ons hart dat de huizen voor de geschiedenis bewaard blijven.
 • In onze straat wonen ongeveer 59 volwassenen waarvan er 56 trots zijn op hun straat en deze willen behouden, dat is 98%. Welgeteld drie volwassen personen zijn het eens met uw plannen, dat is minder dan 2% , waarvan acte!!!! Herrie
 • Onlangs startte een bekend politicus een petitie om woningzoekenden de gelegenheid te geven om voor sloop en nieuwbouw van de Huibert van Eijkenstraat te zijn om zodoende een kans op een woning te verhogen. Deze petitie is welgeteld 23 keer getekend. Blijkbaar vinden zelfs woningzoekenden het zonde om zoiets moois kapot te maken.
 • 11 is het gekkengetal, dat zal u zeker doen denken aan de carnavalssloopkogel die uw kantoor bedreigde. Wij vinden dat beter uw kantoor door de sloopkogel getroffen kan worden dan onze huizen.
 • In 1572 dus precies 450 jaar geleden heeft de smid Huibert van Eijken zijn werkplaats tegen Spanjaarden met degen en kruk verdedigd. Wij nemen hem als voorbeeld er verdedigen onze straat met hand en tand. Herrie
 • Wij komen u 1167 handtekeningen brengen die online en op papier gezet zijn VOOR BEHOUD VAN DEHUIBERT VAN EIJKENSTRAAT. Ze zullen u overhandigd worden door de oudste bewoner die al ruim 50 jaar in de Huibert woont.

Geachte mevrouw Verheul,

We hebben ook nog een cadeau voor u meegebracht. Het is een schilderij om uw kantoor op te vrolijken. Mocht het daar niet passen, dan kunt u het altijd nog boven uw bed hangen.

Geachte Mevrouw Verheul

we danken u hartelijk voor het feit dat u ons wilde ontvangen en ik dank alle aanwezigen voor hun support.

Een goede middag.

 

11-05-22 Inspraak voorzitter Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk bij het Thema-uur Huibert van Eijkenstraat van de Gemeenteraad

Geachte aanwezigen,

Ik ben Hélène Swaan, in de wandelgangen Swaantje. Ik sta hier als voorzitter van de  Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk, en spreek namens de bewoners van de straat.

Dames en heren, we staan op een historisch kruispunt: Behouden we een  uniek 100-jarig zeldzaam stukje cultuurhistorisch erfgoed en geven dat door aan komende generaties, of laten we dat verloren gaan door sloop en nieuwbouw.

Ú kunt beslissen,  u!

Velen van ons, ook ik, zijn het eens met het argument van WoningStichting Naarden dat er een buitenproportionele behoefte is aan meer sociale woningen. Soms echter moet die noodzaak wijken voor een andere, namelijk- het beschermen van onze geschiedenis.

Dit nu, dames en heren betreft de cultuurhistorie van de Huibert van Eijkenstraat.

De woningen zijn gebouwd in 1921 volgens het ‘Garden Village’ model. Kleine maar goede woningen met relatief grote tuinen om in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. De politieke gedachte achter dit project was om de verpauperde inwoners van de vesting een gezonde leefomgeving te bieden. 100 jaar Huibert van Eijken heeft veel vruchten afgeworpen. De sociale cohesie is voelbaar, de vogels kwetteren al-om en als je met een drone de straat bekijkt zie je een oase van natuur, het groene hart van de wijk Keverdijk;

Ik vraag u nu de ogen te sluiten en met me mee te gaan naar, pak weg, het jaar 2032. Ik neem u mee naar onze straat waar sommigen van u misschien nooit geweest zijn. De plannen van de woningeigenaar WSN zijn verwezenlijkt. Stelt u zich voor, de 21 historische twee-onder-een-kap woningen zijn gesloopt en vervangen door aan-één-gesloten nieuwbouw, het weelderige groen en het vogelgezang is verdwenen en vervangen door geparkeerd blik op wielen.

Tot-aan 2013 zwaaide de heer Molenaar de scepter over Woningstichting Hij hield van de straat en was er trots op dat zo’n mooi geschiedkundig waardevolle straat tot ‘zijn’ bezit behoorde. Één van de bewoners mocht zelfs zijn huis inwendig levensloopbestendig laten verbouwen. Dit zou die bewoner nooit gedaan hebben als hij geweten had dat sloop in het verschiet lag.

In 2015 trad een nieuwe directeur aan; tevens enige bestuurder van de stichting, mevrouw Verheul.

We vragen ons af of zij binding voelt met Naarden en enige compassie hebt met de bewoners waarvan velen er al 30 – 50 jaar,

nee … soms zelfs meerdere generaties wonen; ze zijn als het ware met hun straat vergroeid; een hechte gemeenschap.

Op zichzelf is dat geen argument om de straat te behouden, maar het tekent wel het gebrek aan inzicht in menselijk drama. Is het weleens in u opgekomen om persoonlijk contact te maken met deze oude bewoners en uw interesse en medegevoel te tonen. Het creëren of renoveren van sociale woningen is namelijk een gezamenlijk probleem, daar ligt een kans.

 

In mijn verdere betoog grijp ik terug op de notulen van de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed  kortweg CRK&E.

In het eerste verslag onderkent de commissie klip en klaar de bijzondere status van de straat met bebouwing, en volgt hiermee het rapport van het Monumenten Advies Bureau, het MAB. 

Deze visie wordt volledig ondersteund door de Bond Heemschut, het Cuijpersgenootschap en de stichting LosB . Ook ruim duizend petitie-ondertekeningen zijn vòòr behoud.

Zes maanden later lezen we in de notulen dat het uitgangspunt: Behoud het hele ensemble; dus Straat EN Bebouwing, meer en meer wordt losgelaten.

Het lijkt dat dit veroorzaakt wordt door inbreng van de woningstichting die

drie zaken naar voren brengt:

 1. Een onderbuikgevoel dat de MAB fout zat. Naar onze mening is een onderbuikgevoel geen geldig argument en mag geen leidraad zijn als er niet ook nog een onpartijdig 3de onderzoek gedaan is;
 2. WSN acht renovatie van het complex financieel niet haalbaar. Volgens ons moet de commissie CRK&E ons erfgoed beoordelen en niet de financiële inzet van een woningeigenaar. Bovendien wordt ”haalbaar zijn” vaak verward met: “Het er voor over hebben”
 1. WSN dreigt met verkoop van het complex als het behouden moet blijven. Blijkbaar vindt de WoningStichting het sociaal om sociale woningen te verkopen en zo te onttrekken aan het woningbestand.

De oorspronkelijke visie: “Behoud straat en huizen” is na de inbreng van WSN vervangen door: “Behoud de opzet van de straat, de huizen kunnen vervangen worden”. Naar onze mening een historische fout.

Ik neem hierbij namens de bewoners Huibert van Eijken de gelegenheid te baat om er bij u op aan te dringen:

 • Alle notulen van de CRK&E te lezen
 • Cultuurhistorische kwaliteiten van de Huibert van Eijkenstraat te behouden en te herstellen
 • De geschiedenis van dit kleinood te koesteren door het aan te wijzen tot beschermd stadsgezicht
 • Niet te zwichten voor argumenten van financieel-economische aard
 • Niet te zwichten voor de noodzaak van sociale woningbouw op deze plaats; de Huibert van Eijkenstraat.

Ik wens u veel wijsheid toe bij uw politieke beslissing, maar denk daarbij aan de uitspraak van Churchill:

EEN BESCHAAFD MENS VERNIETIGT ZIJN GESCHIEDENIS NIET.

Dank u wel

 

18 september 2022 Toespraak bij 100-jarig bestaan van de Huibert van Eijkenstraat

Beste medebewoners,  genodigden, waarde burgemeester en wethouder,

Gezellig dat jullie gekomen zijn.

Volgens mij Burgemeester bent u hier voor het eerst en daarom laat ik u even kennis maken met ons. Wij zijn namelijk niet zomaar een straat, wij zijn een heel bijzondere straat, met heel bijzondere mensen.

U bent in een straat die 100 jaar geleden geboren is, in een tijd dat de Vesting overliep van ellende en overbevolking. Daar moest iets op verzonnen worden en dat gebeurde:

Bouwvereniging Volksbelang ging aan de slag.   

Het doel van de Bouwvereniging  was:

‘De verbetering der huisvesting van de arbeidende klasse en van verdere minvermogenden  door het bouwen van kwalitatief goede sociale woningen tegen bescheiden huren’.

Een prachtig arbeidersparadijs verrees… een tuindorp, een plek die nog steeds een groene oase is in de polder Keverdijk/Schapenmeent.

U bent hier burgemeester  in de Huibert van Eijckenstraat …. het laatste stukje van het oude tuindorp.

Stelt u zich voor:

De mensen hadden er een moestuin voor de aardappels en groente, hielden kippen voor de eieren en de slacht, varkens en konijnen voor de variatie in het menu en soms zelfs een paard.

Er staan 42 huizen in deze mooie straat, stuk voor stuk juweeltjes uit de jaren 20.Toen woonden hier gezinnen met soms 10,12, 14 en één gezin met zelfs 16 kinderen, samen meer dan 300 bewoners.

Nu,  100 jaar later  wonen hier 4 gezinnen, 10 echtparen, 29 alleenwonenden, samen zo’n 68 mensen.

Om er even in te komen laat ik u kennismaken met enkele bewoners: Helaas kan ik niet alle namen noemen van bijzondere mensen, want dat zijn er over de 50, daarom heb ik een keuze moeten maken.

Ik begin met het heuglijke nieuws dat er een paar dagen geleden een jongetje geboren is met de naam Dian. Welkom Dian..jongste bewoner van de straat. en met een wat treuriger nieuws namelijk dat Mevrouw Rijksen vorige week gevallen is en helaas dit feest moet missen. (Er ligt een kaart in de tent die straks getekend kan worden);

Nu de hier zeer lang wonenden, zeg maar vanaf zo’n jaar of 50, 60 , 70.

-  Ik begin met René van de Berg en Ton Kloosterman die beiden in deze straat geboren zijn. René woont zelfs nog in zijn geboortehuis;

- ook bijzonder…Mevr en mnr. Grondman, die hier het allerlangst wonen. Ze hebben geen auto en dus doen ze nog alles op de fiets en …altijd samen;

-  Mevr. De Gooijer, die vroeger met haar man schapen en een pony had waarop de kinderen uit de straat mochten paardje-rijden;

-  Fons Ruyters en Willem Hulkenberg, de duivenmelkers….voor wie we zondagmiddag niet buiten mochten spelen, omdat de duiven binnen moesten komen en die de roofvogels uit de lucht schoten om de duiven te beschermen;

-  en dan niet te vergeten Sjaak Ranzijn, die 20 jaar de jaarwisseling opvrolijkte;

-  Fatimah en Gadra, waarvan zo’n 30 jaar geleden door kinderen gezegd werd: Die komen uit Marokkië;

-  Annet Buitenhuis, de roodharige buuf met de groene vingers die ons adviseert over de voortuinen;

en als laatste maar zeker niet de minste:

-  Henk Veenendaal, de Pater Familias van de straat. Vraag het Henk en het komt in orde.

We hebben gelukkig ook wat jongere bewoners, zeg maar de kortst wonenden, zoals Gerard, John, Niels, Ruben en Asad, die zich fantastisch hebben aangepast aan de wensen van de oude bewoners.

Huis mooi opgeknapt en de tuinen om door een ringetje te halen. De langer in deze straat wonenden zijn er blij mee

100 jaar zijn is een feestelijk gebeuren. Als je beseft dat we in goed gezelschap zijn van de Jumbo en de Bachvereniging die ook hun eeuwfeest vieren, mogen we best trots zijn….en dat zijn we dan ook. We gaan heel optimistisch de volgende eeuw tegemoet.

Burgemeester, aan u het woord

 

28-09-2020 Inspraak bij bijeenkomst gemeente met bewoners en WSN

Waar het in de Huibert van Eijkenstraat om gaat is volgens B&W en de Woning Stichting Naarden (ik kort dit verder af tot WSN) een afweging tussen de waarden van de straat en de financiële haalbaarheid.

Wat betreft de Waarden van de straat: daarvoor geeft het onderzoeksrapport - waarvan u in ieder geval de samenvatting hebt bestudeerd – voldoende argumenten. In het kort herhaal ik:

Historische waarde, Ruimtelijke waarde, architectuur-historische waarde, de waarden van zeldzaamheid en redelijke behoud van het karakter van een tuindorp naar Engels voorbeeld.

Blijft in de discussie over: de financiële haalbaarheid.

Wat wordt in het algemeen verstaan onder financiële haalbaarheid?

Of er via een analytisch onderzoek een positieve balans, of een zeker evenwicht kan worden vastgesteld tussen de investeringsbudgetten en de daar tegenoverstaande mogelijke opbrengsten en exploitatiekosten.

Anders wordt de definitie als het gaat om het behoud van een waardevolle zaak, zoals een kunstwerk of een monument; dan verschuiven de panelen.

De definitie van ‘financieel haalbaar’ is in zo’n geval fundamenteel anders. Het gaat hier om keuzes over wat we echt belangrijk vinden. Dan is plots niet meer het positieve evenwicht van de opbrengsten en exploitatiekosten belangrijk. Dan prevaleert de investering in het behoud van onze geschiedenis, in dit geval de geschiedenis van Naarden, of zo u wilt van Gooise Meren.

Met andere woorden, nà de investering hebben we iets waardevols dat meer waard is dan de investering. Een sieraad in de stad waarvan de historie ook voor onze kinderen en kleinkinderen blijft bestaan.

Wij vermoeden dat WSN zich te buiten gaat aan economisch korte termijn denken en dus zal gaan voor nietsontziend slopen.

Slopen van de Huibert van Eijkenstraat nrs. 51 t/m 94 is in het licht van de hiervoor genoemde waarden en definitie  Historisch gezien een nooit meer te herstellen fout.  

We vragen om die redenen of u deze straat wilt beschermen tegen teloorgang. 

Een beschaafd mens vernietigt zijn geschiedenis niet