Bewoners Huibert van Eijkenstraat op barricade tegen sloop huurwoning

Gemeente Gooise Meren wil praten over woontoekomst in Huibert van Eijkenstraat

do 13 aug 2020, 17:21    Buurt / wijk 

GOOISE MEREN - Het college van B en W van Gooise Meren nodigt Woningstichting Naarden en de bewonerscommissie Huibert van Eijkenstraat uit om gezamenlijk in gesprek te gaan over de toekomst van de sociale huurwoningen in deze straat. Het gaat om de woningen met de huisnummers 51 tot en met 94. Als WSN en de bewonerscommissie de uitnodiging accepteren, kunnen de gesprekken in de loop van september van start gaan, staat in een gemeentelijk persbericht.

Aanleiding is het voornemen van WSN om deze woningen te vervangen door nieuwe woningen. De bestaande woningen voldoen niet meer aan de hedendaagse en toekomstige eisen. Renovatie van de woningen is te duur, zo heeft WSN berekend. Bovendien biedt nieuwbouw de kans om het aantal sociale huurwoningen te verhogen met ongeveer 25.

Historisch karakter

Een aantal bewoners wil echter dat WSN voor renovatie kiest en dat de straat zijn huidige historische karakter behoudt. Ze brachten hun zorgen en wensen vorig jaar onder de aandacht van de gemeente. Dit gaf de aanzet voor een door MAB (Monumenten Adviesbureau) verricht onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de straat en de woningen. De gemeente betrok WSN en de bewonerscommissie bij de formulering van de onderzoeksopdracht. Het onderzoeksrapport is inmiddels voltooid en openbaar gemaakt. De onderzoekers zijn van mening dat de woningen en de straat cultuurhistorische waarden hebben.

Doel 

Doel van de gezamenlijke gesprekken is om meningen, gezichtspunten en informatie uit te wisselen over drie opgaven die naar de mening van het college moeten meewegen in de besluitvorming: duurzaamheid, uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en bescherming van cultuurhistorisch erfgoed.

Belangen

De gemeente is organisator van de gesprekken en neemt ook zelf deel met enkele beleidsambtenaren. Hun rol is vooral het inbrengen van kennis en informatie over de drie opgaven. Het college beseft dat het geen eenvoudige kwestie is, zo staat vermeld in een persbericht van de gemeente Gooise Meren. Er spelen verschillende belangen mee en een basisvoorwaarde is dat het uiteindelijke plan financieel haalbaar is. De gemeente, de woningstichting en de bewonerscommissie hebben in deze kwestie ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid, zo benadrukt het college.

Standpunt

Toch hoopt het college dat de gesprekken een gezamenlijk standpunt opleveren. Dit wordt dan als advies aan het college voorgelegd. Het college weegt het advies mee in zijn eigen besluitvorming over de zaken waarover de gemeente zeggenschap heeft.