De kosten voor onze werkzaamheden zoals notariskosten, Kamer van Koophandel, flyers drukken en website kopen zijn heel hoog. Wilt u ons financieel steunen, dan zijn we u heel dankbaar.

NL67ASNB8831745875 

ten name van: G van Huissteden 

onder vermelding van: Behoud Huibert donatie 2022