Uit de Gooi & Eemlander

Simone Stevens  Woensdag 9 september 2020 om 10:32

NAARDEN

De Huibert van Eijkenstraat in Naarden is een bijzondere straat, al was het maar omdat het de eerste straat met stenen huizen in Naarden was, buiten de vesting. Volgend jaar bestaan de 42 sociale huurwoningen maar liefst honderd jaar.

Dit heuglijke feit wordt overschaduwd door de sloopplannen die Woningstichting Naarden (WSN) heeft. Door de nieuw te bouwen woningen anders te situeren en een deel van de soms wel vijfentwintig meter diepe achtertuinen op te offeren zouden er vijfentwintig woningen extra kunnen komen. Anouk Verrier en Henk Veenendaal - die in de bewonerscommissie zitten - en bewoonster Hélène Swaan - plaatselijk beter bekend als Swaantje - strijden met vereende krachten tegen de voorgenomen sloop.

De drie wonen vele al jaren tot volle tevredenheid in de straat, Veenendaal zelfs al 47 jaar. En dat willen ze zo houden, dat is duidelijk. „Deze huizen zijn al bijna een eeuw oud, dus sommige zijn behoorlijk tochtig”, zegt Verrier, „ze zouden dus beter geïsoleerd moeten worden.” Volgens een berekening die de Woningstichting Naarden heeft laten uitvoeren zou dat een ton per huis gaan kosten. Veenendaal op zijn beurt noemt een bedrag van twintig à dertig mille per woning ruim voldoende. Swaan: „De woningstichting heeft trouwens maar één architectenbureau één offerte laten maken. Met zo’n rapport is het heel gemakkelijk om mensen de stuipen op het lijf te jagen.”

De woningen zelf verkeren nog in een prima staat, zegt Swaan. „Als deze huizen in Groningen hadden gestaan, was er niks mee gebeurd, zo goed zijn ze nog.” Alle drie zouden ze trouwens bereid zijn hun woning te kopen van de woningstichting, gesteld dat dit een optie was.

Ronduit verbolgen waren ze, toen ze eind 2017 van de ene op de andere dag te horen kregen dat hun huisbaas de woningen wil slopen voor nieuwbouw. De enige toezegging die ze als bewoners kregen was dat dit niet voor 2027 zou gebeuren.

Het isoleren van de woningen zou de eerste fase kunnen zijn, het zoveel mogelijk terugbrengen naar de oorspronkelijke staat met historische waarden de tweede. Veenendaal: „Maar daarvoor moet het eerst aangewezen worden als beschermd stadsgezicht.”

Zover is het nog niet. Op dit moment staat voorkomen van sloop met stip bovenaan de actielijst. Swaan: „Als deze woningen niet zo bijzonder waren zouden wij ons hier niet op deze manier voor inzetten. Als je dit sloopt maak je historisch gezien een onherstelbare fout.” De drie kunnen zich trouwens voorstellen dat de bewoners van de koopwoningen aan de naastliggende Generaal Kraijenhoffstraat en aan de B. van Rooijenstraat straks ook niet blij zijn met de nieuwbouw ’in’ hun achtertuin.

De woningen aan de Huibert van Eijkenstraat zijn niet riant, al huisden er in heel vroeger tijden wel gezinnen met tien, twaalf kinderen. „De huizen zijn destijds gebouwd voor de stumperds uit de vesting”, zegt Swaan met een lachje. „Nu worden leeggekomen huizen vooral aangeboden aan een- of tweepersoons huishoudens, ik vermoed - met het oog op de voorgenomen sloop en de nieuwe huizen die ervoor in de plaats komen - om politieke redenen. Dan kunnen ze de nieuwe woningen aanbieden als vijfentwintig eenpersoonswoningen.”

Tuindorp Keverdijk werd bijna een eeuw geleden gebouwd naar Engels voorbeeld: ’Garden City’. De woningen - die waren ontworpen door stadsarchitect L. Streefkerk - hadden een ruime achtertuin, zodat bewoners hun eigen groenten konden verbouwen, oogsten en consumeren. „Zo zou de gezondheid van hen ook worden bevorderd, zo was de achterliggende gedachte”, zegt Swaan.

Swaan en Veenendaal gaan de gemeenteraad van Gooise Meren aanschrijven, in de hoop de nodige raadsleden te mobiliseren. Met onder meer bewonerscommissie, Woningstichting Naarden en wethouder Nico Schimmel staat een overleg op 6 oktober met potlood in de agenda.

Rapport 

In het rapport dat door het Monumenten Advies Bureau is opgesteld geven de opstellers aan dat de woningen aan de Huibert van Eijkenstraat en het buurtje in meerdere opzichten cultuurhistorische waarde bezitten en wel zodanig, dat sloop niet voor de hand ligt. In de plannen die WSN voor deze buurt heeft worden twee maatschappelijke doelen gecombineerd: de woningen moeten duurzaam en toekomstbestendig zijn én toename van het aantal sociale huurwoningen. Voor het college van b en w zijn in deze drie maatschappelijke doelen belangrijk: duurzaamheid, toekomstbestendigheid van de woningen; uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen en behoud van cultureel erfgoed. ’Wat ons betreft moeten ze daarom alle drie in de uiteindelijk keuze worden meegewogen. Eenvoudig is de afweging zeker niet. Temeer daar in deze afweging ook de financiële haalbaarheid moet worden betrokken. Sterker nog: financiële haalbaarheid is een voorwaarde’, aldus het college.