Uit Tijdschrift 'De Erfgoedstem'

Nieuws en actualiteit over erfgoed en archeologie 

18 maart 2020 Gemeente Gooise Meren

Gooise Meren koestert haar erfgoed

De inwoners van Gooise Meren zijn trots op het historisch en cultureel erfgoed binnen de gemeentegrenzen. Dat loopt uiteen van de vestingwerken en schootsvelden tot historische gebouwen, woningen en begraafplaatsen. Veel erfgoed heeft een beschermde status, in de vorm van rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. Wat het college van B&W betreft mag de monumentenlijst zeker nog worden uitgebreid.

Afgelopen weken bleek dat een aantal inwoners daarover twijfels heeft. In de kop boven een artikel citeerde de lokale krant een woordvoerder van Erfgoedvereniging Heemschut: “Gooise Meren heeft een structureel probleem met beschermen erfgoed.” Volgens de vereniging verlopen vooral in Bussum de procedures voor een monumentenstatus te traag of wordt deze soms ten onrechte helemaal niet toegekend. De vereniging kreeg vervolgens bijval maar ook tegengas op sociale media. Als je de reacties goed leest, zie je dat eigenlijk iedereen hetzelfde sentiment deelt: we moeten ons historisch en cultureel erfgoed koesteren! Hieronder lichten we toe hoe de gemeente hieraan invulling geeft.