Bewoners voor behoud ‘Huibert’ strijdbaarder dan ooit: ‘We blijven van het omgekeerde overtuigd’

vrijdag 15 juli 2022

Vlnr.: Martine Overmeer, Lilian Verheul en Andrea Warman van WSN nemen het schilderij in ontvangst. Foto: © Bob Awick

Het dossier ‘Huibert’ is nog lang niet gesloten. De bewoners van het honderd jaar oude straatje in Naarden zijn strijdbaar en willen de sloop tegenhouden.  

Daarom zijn er gisteren rond de klok van 16.00 uur ruim duizend handtekeningen overhandigd aan de directrice van Woning Stichting Naarden (WSN), Lilian Verheul. Wij vroegen voorzitter van de Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk, Hélène Swaan-Barten oftewel ‘Swaantje’ hoe zij nu in de wedstrijd staat en hoe ze aan de handtekeningen zijn gekomen. 

Swaan-Barten: “Er waren 587 handtekeningen online gezet, de rest is op papier gegeven. De overhandiging van de handtekeningen in een taartdoos werd gedaan door een echtpaar dat al 56 jaar in de straat woont. Een toespraak werd gehouden door ‘de burgemeester van Tuindorp Keverdijk’, waarvoor ik me verkleed had tot burgemeester. We hadden een schilderij als cadeau waarop de tekst van de petitie stond afgebeeld.” 

Een echtpaar dat al 56 jaar in de straat woont overhandigde de handtekeningen aan directrice van WSN Lilian Verheul.

Foto: Hélène Swaan-Barten

 

Toespraak Burgemeester

Hun stem is was luid, maar duidelijk: “Er was veel publiek dat veel lawaai maakte met instrumenten, pannen en potten.” De speerpunten uit de toespraak die de meeste - naar eigen zeggen - herrie veroorzaakten, luidden als volgt: “Het is vandaag 14 juli, Le Quatorze Juillet in Frankrijk. Tijdens dit grote volksfeest vieren de Fransen de bestorming van de Bastille, dat het begin inluidde van de Franse Revolutie. Wij bestormen vandaag het hart van de Woning StichtingNaarden met de handtekeningen van een petitie tegen de sloop van de Huibert van Eijkenstraat.

In onze straat wonen ongeveer 59 volwassenen, waarvan er 56 trots zijn op hun straat en deze willen behouden, dat is 98 procent. Welgeteld drie volwassen personen zijn het eens met uw plannen, dat is minder dan 2 procent, waarvan acte!”

De toespraak vervolgt: “In 1572, dus precies 450 jaar geleden heeft de smid Huibert van Eijken zijn werkplaats tegen Spanjaarden met degen en kruk verdedigd. Wij nemen hem als voorbeeld en verdedigen onze straat met hand en tand.”

‘We zijn strijdbaarder dan ooit. De verwachtingen zijn gespannen, maar we denken dat mevrouw Verheul op haar standpunt blijft staan’

Op de vraag hoe Swaan-Barten nu in de wedstrijd staat, is ze stellig: “We zijn strijdbaarder dan ooit. De verwachtingen zijn gespannen, maar we denken dat mevrouw Verheul op haar standpunt blijft staan en dat het bouwen van meer nieuwe sociale woningen belangrijker is dan het behoud van een cultuurhistorische straat. Wij blijven van het omgekeerde overtuigd.”

De bewonerscommissie ervaart steun vanuit verschillende politieke partijen, vertelt Swaan-Barten. “Wij ervaren steun van PLEK, PvdA, GDP, CDA. en enkelen van D66. Zij hebben voor de motie gestemd. Echt heel erg tegen ons en vóór sloop en sociale nieuwbouw is de VVD, nota bene de partij die tot nu toe in de andere (’betere’) wijken sociale woningbouw tegenhield.”

De ‘burgemeester’ van Tuindorp Keverdijk Hélène Swaan-Barten hield een toespraak- Foto: Privébezit 

‘Het ligt allemaal heel gevoelig en de gemeente heeft eerder misstappen begaan waar het gaat om behoud van cultuur-historisch erfgoed’. Jelmer Kruijt van het Goois Democratisch Platform, die eerder tevergeefs een motie indiende die pleitte voor onderzoek naar de cultureel-historische waarde van de Huibert van Eijkenstraat reageert nog altijd met teleurstelling op het niet aannemen daarvan. “Er zijn nu meerdere onderzoeken naar de cultuur-historische waarde van de huizen en de straat uitgevoerd, die elkaar tot op zekere hoogte tegenspreken. Daardoor is er een patstelling ontstaan tussen de bewoners enerzijds en de woningstichting anderzijds. Wij hebben dat met de motie willen doorbreken, door een aanvullend onderzoek door een gerenommeerde partij te laten uitvoeren. Het is heel teleurstellend dat we daar nu geen meerderheid in de raad voor hebben kunnen vinden. Het ligt allemaal heel gevoelig en de gemeente heeft eerder misstappen begaan waar het gaat om behoud van cultuur-historisch erfgoed. Dan moet je tot een zorgvuldige afweging komen en dat is nu niet goed mogelijk. Desalniettemin blijven wij dit dossier op de voet volgen. En zoals we met onze ‘vlaggenmotie’ hebben kunnen zien, kan het soms even duren voordat ook de rest van de raad zover is”, besluit hij met een knipoog. 

Reactie WSN

Verheul, de directrice van de Woningstichting Naarden is zich sterk bewust van het feit dat de meeste bewoners zeer veel moeite hebben met de plannen voor de straat: “Dat ze heel emotioneel zijn is echt begrijpelijk. Wij zijn ook onder de indruk van de strijdvaardigheid en de onderlinge band die de bewoners in de straat met elkaar hebben. Ik hoop dat we de komende tijd in staat zijn om de bewoners beetje bij beetje te kunnen overtuigen van het feit dat vernieuwing van de straat ook een positieve kant kan hebben. Bijvoorbeeld de oudere bewoners die al heel lang in de straat wonen en die nu nog op de verdieping slapen en een enorme tuin hebben bij te houden. Deze bewoners kunnen straks zorgeloos oud worden in dezelfde straat in een nieuwe, gelijkvloerse, comfortabele en energiezuinige woning. Alle bewoners krijgen het recht om terug te keren in de straat. Ze krijgen ook de gelegenheid om mee te denken over hoe de straat en de woningen eruit gaan zien.”

De Woningstichting is verplicht ver vooruit te kijken en te kijken naar wat de ‘huurder van de toekomst’ gaat vragen, vervolgt Verheul. “We moeten zorgvuldig afwegen hoe we ons geld investeren. De volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid weegt heel zwaar. Er is een enorme woningnood en er zijn heel veel woningzoekenden die al jaren op een woning wachten. De woningen in de Huibert van Eijkenstraat opknappen en verduurzamen betekent veel geld investeren in woningen en tuinen die niet meer van deze tijd zijn. Dat is volkshuisvestelijk onverantwoord. De straat vernieuwen betekent dat we zo’n 25 woningen extra kunnen bouwen. Zo ontstaat een mooie nieuwe straat met ruim 70 woningen die we de komende 100 jaar kunnen verhuren.”